Voor elk kind dat in Nederland op school zit wordt aan de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd voor activiteiten en middelen die niet door de overheid worden vergoed. De bijdrage is vrijwillig en verschilt per school.

Op De Twaalfruiter wordt de ouderbijdrage geïnd door de oudervereniging. De oudervereniging financiert hiermee evenementen en activiteiten zoals het schoolreisje, de sinterklaaskadootjes, sinterklaas- en kerstviering en de schoolreisjes. Ook wordt elk jaar een bedrag gereserveerd voor het schoolfonds waar we grote aankopen voor doen voor school. Denk hierbij aan de muziekinstrumenten waar uw kind muziekles mee maakt of een aanvulling op de schoolbibliotheek. Een onafhankelijke kascommissie controleert de besteding van de betaalde kinderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de oudervereniging gepresenteerd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de kinderen op de Twaalfruiter ziet de ouderbijdrage er als volgt uit:

  • Kinderen groep 1 t/m 7: € 40,00
  • Kinderen groep 8: € 13,00
  • Instroom vanaf 1 februari: € 25,00

De kinderen in groep 8 gaan niet op schoolreis, maar op kamp. De kosten voor het kamp worden door school zelf geind. Hierdoor is de vrijwillige ouderbijdrage voor deze groep kinderen 13,00 i.p.v. 40,00 euro.

U-pas

Heeft uw kind een geldige U-pas en wilt u het een deel van het U-pas Kindpakket budget besteden aan de kinderbijdrage? Dit werkt als volgt: 

  • U zorgt ervoor dat u met de U-pas langs de administratie op school loop(1e verdieping – Tuinlanden of  2e verdieping gebouw de Peer – Boomgaarden)zodat wij direct een kopie van de pas kunnen maken.
  • De overige administratie regelt school met het Bureau U-Pas en de OV. U hoeft zelf de OV dus niet te informeren, contact over de U-Pas verloopt via school.
  • U overlegt met de school hoeveel budget u wilt gebruiken voor schoolactiviteiten
  • De school declareert het afgesproken bedrag op de U-pas van uw kind, u hoeft de rekening dus niet zelf aan de OV te betalen.
  • U ontvangt van Bureau U-pas per mail of sms een bevestiging van de declaratie U-pas. 
  • De ouderbijdrage voor het kamp groep 8 wordt volledig door school, in overleg met u, geïnd.

Heeft u vragen over het gebruik van de U-Pas voor het Kindpakket basisonderwijs, neem dan contact op met school op het mailadres: info@rkstr.nl.

Zo betaalt u de ouderbijdrage

Via deze website kunt u de ouderbijdrage overmaken, door op de ‘betaal ouderbijdrage’ pagina de klas te kiezen waarin uw kind dit schooljaar zit.

U kunt de ouderbijdrage ook zelf overmaken. Wij vragen u het juiste bedrag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en hun groep(en) over te maken naar: 

Rekeningnummer: NL56INGB0005741800,  T.n.v.  Vereniging R.K. Basisschool De Twaalfruiter
(Let op! De afkorting bij tenaamstelling Vereniging de Twaalfruiter voldoet ook)

Indien u wilt kunt u gebruik maken van gespreide betaling. Neem dan even contact op met de penningmeester.

Contact

Mocht u nog vragen of goede ideeen hebben, neem gerust contact met ons op. De penningmeester is bereikbaar op: penningmeester@ovtwaalfruiter.nl